50 
עם אתם רוצים מאותו צבע נא לציין: *
תיבת סימון: *